Welkom


 

Het bestuur van de Stichting Vrijthof Jeu de Boules
Toernooi heet U van harte welkom op haar site.

Het 31e Internationaal iViZi VRIJTHOF JEU DE BOULES TOERNOOI vindt
plaats van 12 t/m 14 augustus 2016.
 

Inschrijven kan vanaf 1 mei 2016.

 


Stichting Vrijthof Jeu de Boules toernooi

Van harte welkom op de website van Stichting Vrijthof Jeu de Boules Toernooi. De organisatie zal er alles aan doen om wederom conform het toernooi-reglement in het komende jaar een fantastisch toernooi neer te zetten. Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen dan zal zij zich laten leiden door het calamiteiten-reglement. In voorkomende gevallen kunt U contact opnemen per telefoon (043-3219703) of E-mail info@vrijthoftoernooi.nl
Toernooi 2015

Indien U geïnteresseerd bent in het verloop van het laatst gehouden toernooi, kunt U hier de belangrijkste zaken vinden. Zoals de foto's , ons welwillend afgestaan door meerdere belangstellenden. Voorts vindt U hier de uitslagen van zowel de hoofdtoernooien, als van het recreanten-toernooi.

Gastenboek

In deze rubriek bieden we U de mogelijkheid om uw sympathie, dan wel uw op- en/of aanmerkingen aan zowel het bestuur als uw mededeelnemers kenbaar te maken. Bekijk het gastenboek en voeg uw bevindingen toe.

Toernooi 2016

Voor inschrijving tot deelname aan de op 13 en 14 augustus 2016 plaatshebbende heren/gemengd- en dames toernooien, dient U zich - zoals in voorgaande jaren gebruikelijk - via online inschrijven aan te melden.

Aanmeldingen dienen te voldoen aan de volgende eisen: Op het intakeformulier dienen de gevraagde gegevens van de contactpersoon volledig te worden ingevuld. Van de deelnemers dienen Achternaam, roepnaam, licentienummer en vereniging te worden vermeld.Betaling dient te geschieden direct bij aanmelding, via Ideal of de andere gegeven mogelijkheden! 

 Partners

In het kader van de promotie voor niet alleen het Vrijthoftoernooi, maar ook voor Maastricht vindt U hier informatie van de bezienswaardigheden via de VVV, en enkele andere belangrijke gebeurtenissen, zoals het preuvenemint, en over het bekendste café "In den ouden Vogelstruys", alsmede over overnachtingsmogelijkheden tijdens de toernooidagen. 


 


Sponsors

Onder dit menu-onderdeel vindt U de namen van onze sponsoren, zonder wie wij dit toernooi niet zouden kunnen organiseren. Klik op de betreffende sponsornaam en U komt via een rechtstreekse link op zijn/haar website terecht, Sponsor.